på årsmøtet i Nybrott ble bra. Hans Hogstad ble valgt som ny leder i hovedstyret, Olaf Lydvo som nestleder, Jannecke Trønsdal som ny sekretær, Arne Opheim gjenvalgt som fridrettsleder og  Frithjof Prigge som skileder, Ove Rolseth som ny barneidrettsleder, Ole Hyldmo som ny fotballeder og Hilde Østerås som ny varamedlem. Det ble også valgt inn en del nye personer i avdelingsstyrene og andre tillitsverv, se vedlagte valgoversikt her Valgoversikt 2015