På årsmøtet 29.2.16 ble det valgt inn ny skileder og en ny revisor, samt noen nye styremedlemmer/varamedlemmer i avdelingene. Det var mange som tok gjenvalg, og på den måten videreføres kompetansen. Her finner du oversikten på alle tillitsvervene  Valg-på-årsmøtet