Ole Hyldmo le valgt som ny leder for fotballavdelingen på årsmøtet 23. februar 15, se valgoversikten her Valgoversikt 2015