Frithjof Prigge ble gjenvalgt som skileder på årsmøtet den 23. februar 15, se vedlagte valgoversikt Valgoversikt 2015