Arne Opheim ble gjenvalgt som friidrettsleder på årsmøtet 23. februar 15, se valgoversikten her Valgoversikt 2015