er blitt en realitet. Nybrottkarusellkomiteen er suplert med yngre krefter, og Jon-Arild Sesseng har overtatt som stevneleder. Nybrottkarusellen er nå endret til 4 løp, tidligere 2., 3., 4. og 5. løpet vil bli arrangert som før. Premiersordningen er endret til uttrekkspremier i hvert enkelt løp. Det blir ikke sendt ut giro i år, men vi satser på distribusjon av innbydelsen  via internett, eposter, facebok og flygeblad på aktuelle arrangement. Innbydelsen finner du her Innbydelse 2018