starter opp med 1. løpet den 20. mai, se vedlagte innbydelse her Innbydelse 2020.  Det jo noe usikkert med hensyn til hvordan koronaviruset utvikler seg, men vi håper at vi kan starte opp den 20. mai. Dersom det ikke blir mulig kan vi utsette det  til primo juli. Vi ønsker påmeldinger fortrinnssvis til hele karusellen, og påmeldingsfristen er satt til 15. mai. 3. og 4. løpet må vi flytte til Hommelvik stadion p.g.a. at det blir anleggsarbeid på Øverlands Minde fra primo august.