med 1. løpet den 16. juni må dessverre utsettes til lørdag den 23. oktober p.g.a. smittevernsreglene. 2. løpet går som planlagt den 18. august forutsatt at vi får tillatelse til å arrangere for 20 år og over. 3. løpet går den 8. september og det 4. løpet den 6. oktober. Se ajourført innbydelse her Innbydelse 2021