starter kl. 18 med kortkarusellen, langkarusellen for menn 16 – 49 år starter kl. 18.15, og langkarusellen for menn 50 – 84 år + kvinner 16 – 64 år starter kl. 19.00