Det 5. løpet arrangeres onsdag den 13. september, se vedlagte tidsskjema Tidsskjema 5.løp