Nok en gang har Idrettsbingo gitt oss tilskudd til å fortsette med de flotte akvititetene våre! Vi sier tusen takk og gleder oss til å bidra med noe tilbake!