På årsmøtet den 14.3. 2018 ble det foretatt valg i hovedlaget og gruppestyrene m.v., se vedlagte oversikt her Valg 2018 PDF