På årsmøtet den 8.3. 2017 ble det foretatt valg i hovedlaget og gruppestyrer m.v., se vedlagte oversikt her Valg-på-årsmøtet