Styrehåndboka ble oppdatert i hovedstyremøte den 28.2.18, og ble vedtatt på årsmøtet den 4.3.2018. Styrehåndboka skal være et godt hjelpemiddel for tillitsvalgte.

 

Styrehåndbok revidert 14.03.18