Norges Idrettsforbund har kommet med retningslinjer for publisering av bilder og film, se Retningslinjer for publisering av bilder og film

Datatilsynet har kommet med retningslinjer for offentliggjøring av bilder på bl.a. internett. Her finner du retningslinjene Datatilsynet om bilder på Internett