Barneidrettsbestemmeler fra NFIF

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

På årsmøtet den 8. mars 2017 ble det vedtatt en ny lov for Nybrott, se vedlegg her Lov vedtatt på årsmøtet 2017.

Samtidig ble det vedtatt en ny organisasjonplan, se vedlegg her Organisering Nybrott årsmøte 8.3.17