blir arrangert på Øverlands Minde torsdag den 10. 9. kl. 18,00. Nybrott er arrangør på dette stevnet, og har satt vedlagte tidsskjema her TIDSSKJEMA .

Det er påmelding fra kl. 17.00 i stevnehuset. Ingen startkontingent.