ved Haraldreina skole har nå fått nytt kunstgress, og blir samtidig forbedret med hensyn til adgang for rullestolbrukere.