for hovedlaget med grupper avholdes i klubbrommet den 20. mars kl. 19. Medlemmer er velkomne!