avholdes i klubbrommet den 29. februar kl. 19.00, se vedlagte innkalling og saksliste her:  Saksliste til årsmøtet.